SCANNER FUJITSU:
FUJITSU Fi-5530C2 A3 ADF (Rp.47.200.000)
 
FUJITSU Fi-6130Z (Rp.0)
 
FUJITSU Fi 7140  (Rp.14.000.000) NEW
 
FUJITSU Fi 7160  (Rp.19.000.000) NEW
 
FUJITSU Fi 7180  (Rp.34.000.000)

FUJITSU Fi 6110 (Rp.0)

NEW FUJITSU SCANSNAP IX500 (Rp.9.300.000)

NEW FUJITSU SCANSNAP SV600 (Rp.10.900.000) A3
 
FUJITSU S1300i (Rp.4.800.000)

FUJITSU 5015C  (Rp.8.400.000)
 
FUJITSU SCANPARTNER SP1125  (Rp.6.300.000)
 
FUJITSU SCANPARTNER SP1120 (Rp.5.600.000)
 
FUJITSU SCANPARTNER SP1130 (Rp.9.900.000)

===============================================================
 
SCANNER CANON:
CANON DR M140 (Rp.0) 
 
CANON DR C130 (Rp.0)

CANON DR C240 (Rp. 11.000.000) NEW
 
CANON DR C225/W (Rp.9.500.000)

CANON DR F120 (Rp 5.300.000)

 CANON DR M160 (Rp.0)

 CANON DR M160II (Rp.13.500.000) NEW
 
CANON DR M1060C A3(Rp 45.000.000) NEW

CANON DR 6030C A3(Rp.60.000.000) NEGO
 
CANON P215II (Rp.5.000.000)

===============================================================
SCANNER PLUSTEK:
PLUSTEK PS283 (Rp.5.800.000)

PLUSTEK PS286 (Rp.8.300.000)

SmartOffice SC8016U (A3 size) ADF (Rp.49.900.000)

Plustek OpticSlim 1180 A3 ADF (Rp. 11.000.000)

SMARTOFFICE PS406 (Rp.13.900.000)

PLUSTEK OpticPro A320 A3 FLATBAD (Rp.16.500.000)

PLUSTEK A360 OpticPro A3 FLATBAD (Rp.19.900.000)

===============================================================
SCANNER KODAK:

KODAK I940 (Rp. 7.800.000)

KODAK i2620 (Rp. 18.900.000)

KODAK i2420 (Rp. 17.000.000)

 KODAK i2400 (Rp. 12.900.000) Unit terbatas

 KODAK i2600 (Discontinue)
 
KODAK i2800 (Rp. 35.600.000)
 
KODAK i2900 (Rp. 69.000.000)
 
KODAK i1150 (Rp. 6.600.000)
 
KODAK i1180 (Rp. 24.200.000)
 
KODAK i2420 (Rp. 17.300.000) NEW
===============================================================
SCANNER AVISION:

AVISION AV-121 (Rp 5.700.000)

AVISION AV-240 (Rp 16.800.000)

AVISION AV-5400 A3 (Rp 42.500.000)

===============================================================
SCANNER PANASONIC:

  PANASONIC KV-S1015C (Rp 7.200.000)

PANASONIC KV-S1026C (Discontinue)

PANASONIC KV-S1056C (Rp 14.500.000)

PANASONIC KV-S1065C (Rp 16.500.000)


===============================================================
SCANNER BROTHER:

  BROTHER ADS 2100e (Rp 5.900.000)

BROTHER ADS 1100W (Rp 4.300.000)

BROTHER PDS 5000 (Rp 19.900.000)

BROTHER PDS 6000 (Rp 31.900.000)